Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Unieważnienie postępowania wyjazdowe warsztaty edukacyjne w ramach projektu "Rodzina- najlepszą inwestycją"

 

 

 

POWIAT STARGARDZKI -

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie,

ul. Generała Władysława Andersa 14,

73-110 Stargard

Stargard, 04.06.2020 r.

Nr sprawy: COPOW.AG.0701.1.2020.KL1

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 138o PZP pn. organizacja wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci, realizowanych w ramach projektu „Rodzina - najlepszą inwestycją” zgodnie z umową RPZP.07.06.00-32-K006/18 z dnia 3 czerwca 2019 r. Projekt Rodzina - najlepszą inwestycją jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

 

 

 

Niniejszym Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na fakt, iż brak jest możliwości zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 387. § 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Jest to nieważność ex lege (czynność prawna jest nieważna od samego początku, bez konieczności podejmowania przez strony jakichkolwiek dalszych czynności i niezależnie od ich woli). W przypadku niniejszego postępowania, jego warunki ustalane były w odmiennej sytuacji faktycznej od istniejącej na dzień dzisiejszy, wywołanej stanem epidemii. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695,875), oraz aktami wykonawczymi w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie jest możliwe  zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów dla grup o liczebności wskazanej w Ogłoszeniu o zamówieniu w sposób szczegółowo w Ogłoszeniu określony. Ewentualne zaś zmiany prowadziłyby do zbyt dużej ingerencji w treść zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty oraz Ogłoszenia, co spowodowałoby z kolei istotne naruszenie przepisów PZP w rozumieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur v. Austria.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak na wstępie.

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zbigniew Kolenda 04-06-2020 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Kolenda 04-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Zbigniew Kolenda 04-06-2020 13:53